Share:

Laura Carpi and Cristina Masoller published in Nature Communications

Jan 12, 2017

Quantification of network structural dissimilarities: http://www.nature.com/articles/ncomms13928

El treball, que ha estat publicat recentment per la revista Nature Communications, permetrà desxifrar i comparar el funcionament de sistemes de gran complexitat, com ara internet,  la xarxa de distribució d’energia o la xarxa d’aeroports,   i  estudiar amb mes eficàcia determinades disfuncions en el sistema cerebral.

http://www.nature.com/articles/ncomms13928